Bulaklak ng Kalinisan - Page 9 of 10

KAMPUPOT:

Ang kasintahan ko’y ang luha ng langit,
ang araw, ang buwan sa gabing tahimik,
at si Bubuyog po’t Paruparong bukid,
ay kapwa hindi ko sila iniibig.

PARUPARO:

Matanong nga kita, sinta kong bulaklak,
limot mo na baga ang aking pagliyag?
limot mo na bagang sa buong magdamag
pinapayungan ka nga dalawang pakpak?

KAMPUPOT:

Tila nga, tila nga sa aki’y mayroong
sa hamog ng gabi ay may nagkakanlong,
ngunit akala ko’y dahon lang ng kahoy
at di inakala na sinuman yaon.

BUBUYOG:

At ako ba, Mutya, hindi mo na batid
ang mga bulong ko’t daing ng pag-ibig,
ang akin bang samo at mga paghibik
na bulong sa iyo’y di mo ba narinig?

KAMPUPOT:

Tila nga, tila nga ako’y may napansing
daing at panaghoy na kung saan galing,
ngunit akala ko’y paspas lang ng hangin
at di inakala na sinuma’t alin.

BUBUYOG:

Sa minsang ligaya’y tali ang kasunod,
makapitong lumbay o hanggang matapos.

PARUPARO:

Dito natunayan yaong kawikaan
na ang paglililo’y nasa kagandahan.

(SABAY) BUBUYOG AT PARUPARO

Ang iisang sanglang naiwan sa akin
ay di mananakaw magpahangang libing.

Learn this Filipino word:

humúhukay ng sariling líbingan