Bulaklak ng Kalinisan - Page 2 of 10

LAKANDIWA:

Yamang ako’y siyang Haring inihalal
binubuksan ko na itong Balagtasan,
lahat ng makata’y inaanyayahang
sa gawang pagtula ay makipaglaban.

Ang makasasali’y batikang makata
at ang bibigkasi’y magagandang tula,
magandang kumilos, may gata sa dila
at kung hindi naman ay mapapahiya.

Itong Balagtasa’y galing kay Balagtas
Na Hari ng mga Manunulang lahat,
ito’y dating duplong tinatawag-tawag
Balagtasan ngayon ang ipinamagat.

At sa gabing ito’y sa harap ng bayan
binubuksan ko na itong Balagtasan
saka ang ibig kong dito’y pag-usapan:
BULAKLAK NG LAHING KALINIS-LINISAN.

Tinatawagan ko ang mga makata,
ang lalong kilabot sa gawang pagtula,
lumitaw na kayo’t dito’y pumagitna
at magbalagtasan sa Sariling Wika.

PARUPARO:

Magandang gabi po sa kanilang lahat
Mga nalilimpiing kawal ni Balagtas,
Ako’y paru-parong may itim sa pakpak
At nagbabalita ng masamang oras.

Nananawagan po, bunying Lakandiwa,
ang uod na dating ngayo’y nagmakata,
naging paru-paro sa gitna ng tula
at isang bulaklak ang pinipithaya.

Sa ulilang harding pinanggalingan ko
laon nang panahong nagtampo ang bango,
ngunit aywan baga’t sa sandaling ito
ay may kabanguhang binubuhay ako.

May ilang taon nang nagtampo sa akin
ang bango ng mga bulaklak sa hardin,
luksang Paruparo kung ako’y tawagin,
mata ko’y luhaan, ang pakpak ko’y itim,

Bunying Lakandiwa, dakilang Gatpayo,
yaring kasawia’y pagpayuhan, ninyo,
at si Lakan-ilaw ang gagamitin ko
upang matalunton ang naglahong bango.

Learn this Filipino word:

nagbalík ang hangin