Two Eastern Fables / Dalawang Pabulang Silanganin - Page 4 of 15

by Dr. José Rizal

(Tagalog translation by Federico B. Sebastian) Bilingual (English-Tagalog) version

As soon as the monkey saw the bright yellow fruits hanging between the large green leaves, he climbed up and began plundering, munching and gobbling, as quick as he could.

Nang makita ng matsing ang mga bungang hinog na nangagbitin sa pagitan ng malalaki’t luntiang dahon, siya ay umakyat, matuling namitas, at kumain nang kumain.

But give me some, too, said the tortoise, seeing that the monkey did not take the slightest notice of her.

Bigyan mo naman ako ng mga ilan, ang wika ng pagong nang makitang hindi man lamang siya pinapansin ng matsing.

Not even a bit of skin, if it is eatable, rejoined the monkey, both his cheeks crammed with bananas.

Hindi kita bibigyan kahit balat kung iyon ay makakain, ang sabi ng matsing na ang dalawang pisngi’y namimintog sa saging.

Learn this Filipino word:

luksâ ang damdamin