Alamat ng Tinagong Dagat - Page 7 of 9

ni Sol Doronila Penuela

(Ang Interpretasyon)

(Sisipol si Nagong nang dalawang beses.)

Agat: Narito ako Nagong!

(Magpapakita sa kulungan. May kislap ang mga mata. Masaya ang ekspresyon.)

Nagong: Agat! Aking agat!//

(Sasambitin nang buong pagmamahal. Bubuksan ang kulungan. Tiwangwang ito.)

[Sayaw nina Nagong at Agat]

(Sa mabilis at masayang tunog na patik ng kawayan. Magyayakapan ang magkasintahan. Ekspresyon ng pag-ibig. Masaya. Maghahabulan at gagawing taguan at lagusan ang koro na nag-iba na ng pormasyon-papangkat-pangkat na iba-iba ang lebel o taas. May nakaupo, may nakatayo. Malaya ang gagawing ayos. Nasa likurang bahagi sila ng entablado.)

Koro: Ngunit ang ama ni Agat na makapangyarihan//

Ngunit ang ama ni Agat na makapangyarihan//

Sa lakas at tapang di mapapantayan/

Sa kanilang tangkang…/ tangkang pagtatanan ay…

(Nakatungo ang ulo. Ihaharap ang mga nakatikom na mga kamao. Ikukrus ang braso sa dibdib. Galit ang ekspresyon. Bubuksan ang nakatikom na kamay [mabilis na mabilis] at biglang itataas ang ulo. Titingnan ang ama. Titindi ang galit sa mukha.)

Ama: Agat!// lapastangang anak!///

Bakit ang bilin ko'y muli mong sinuway?//

Ako ba'y… At ikaw lalaki…/

Simula sa araw na ito,/ di ko na gustong makita pa ang pagmumukha mo sa pook na ito.//

Naririnig mo?// Mga Alagad! Parusahan ang lalaking iyan!

(Ituturo ng ama si Agat at pagalit na bibitiwan ang mga linya. Nanlilisik ang mga mata. May banta ang tunog ng musika. Kikidlat. Patay-sindi ang ilaw. Mabilis.)

Alagad: Ito ang bagay sa iyo/ binatang pakialamero!//

(Bubugbugin si Nagong. Sisipain. Ibabalibag sa harap mismo ni Agat. Sisigaw si Agat na parang di alam ang gagawin. Hahawakan siya sa magkabilang balikat ng mga alagad ng ama para hindi masaklolohan si Nagong. Patitindihin ang emosyon ng eksenang ito. Makahuhulagpos si Agat.)

Agat: Nagong! Kawawa kong Nagong!//

(Tatakbo siya kay Nagong. Yayakapin ang nakabulagtang kasintahan.)

Ama: At ang lalaking iyan ang pinili mo?

(Nanlilisik ang mga mata sa galit. Duduruin ang dalawa sa matinding poot.)

Ama: Isusumpa kita!// Isusumpa kita, Agat//

Mula sa araw na ito, ng sumpa ko'y susundan kayo.

Parang ahas na gagapang kayo!//

Isusumpa ko kayo!!!

(Ang kamay ay itataas at ititikom nang mahigpit. Ititingala sa langit ang mukha. Titingnan ang magkasintahan. Maririnig ang tunog ng kulog at kidlat sa huling linya. Mabubuwag ang koro. Kakalat sila sa entablado.)

Agat: Huwag ama ko!/ Maawa ka!// Huwag!!

(Sasambitin ang mga linya habang sinusumpa ng ama. Umiiyak na magmamakaawa. Patuloy niyang kakalungin ang duguang si Nagong. Ang isang kamay ay gustong iabot sa ama.)

Soloista 10: Isinusumpa kita!!! (2x)

Learn this Filipino word:

buteteng laot