Alamat ng Tinagong Dagat - Page 3 of 9

ni Sol Doronila Penuela

(Ang Interpretasyon)

(Lalabas si Labtik, kontrabida ang dating. Arogante. Hahalakhak. Magagalit si Agat pero halatang takot. Lalapit si Labtik, itutulak ni Agat. Iiwas si Agat kay Labtik. Sasaklolohan at itatago ng koro si Agat. Maghahanap ang galit na si Labtik. Magpapang-abot ang dalawa at wala nang kawala si Agat.)

Labtik: Agat// Mahal kong Agat///

Ang pag-ibig ko sa iyo'y talagang tapat//

Kung bakit landas mo'y hinarangan ko ng sibat//

Iniibig kita, mga katagang sa puso ko'y buhat//

(Parang traydor. Agresibo. Hahawakan si Agat. Yayakapin.)

Agat: Bitiwan mo ako!// (3x) (mlks)

(Magpupumiglas.)

Koro: Bitiwan mo siya (2x)

Labtik, naririnig mo ba?//

(Galit ang ekspresyon. Magpapakita ng isang panghahalay na eksena.)

Labtik: Sa gusto mo't sa hindi, ika'y magiging akin/

Dahil sa pangarap lamang kita laging naaangkin/

Ako'y pagbigyan mo't ika'y aking sasambahin/

Ikaw at ikaw lamang ang aking iibigin!//

(Patraydor ang dating.)

Agat: Pakawalan mo na ako//

Ako'y nakikiusap sa iyo//

Ako ba'y naririnig mo?//

Pakawalan mo ako!//

(Magpupumiglas si Agat. Magmamakaawa. Pagtatawanan siya ni Labtik.)

Agat: Maawa ka!/// Ahhh!

(Patuloy ang eksenang pagnanasa kay Agat.)

Nagong: Binatang pangahas!//

Bitiwan mo ang dilag na iyan!//

Binabalaan kita//

Bitiwan mo siya!//

(Lalabas si Nagong sa entablado para saklolohan si Agat.)

Labtik: Tumahimik ka!//

Tumahimik ka!//

Pagkat mga kamay ko'y/ nakikiliti na//

sa una kong taga'y humanda ka!//

(Marahas na bibitiwan si Agat. Hambog na haharapin si Nagong. Maririnig ang musikang magpapatindi ng paghahamok ng dalawa.)

Labtik: Hanggang diyan ka lang pala! Duwag!

(Maglalaban ang dalawa sa pamamagitan ng tabak.)

Nagong: Tingnan natin!// Ito lalaki ang iyong tandaan//

ang masama'y laging gahis ng katarungan//

Ako ng Diyos sana'y tulungan//

Utasin ka/ lalaking talawan!//

(Buong tapang. Tuloy ang paglalabanan. Magwawagi si Nagong.)

Labtik: Babalikan kita!//

Babalikan kita!//

Ha! Ha! Ha!

(Patraydor ang halakhak.)

Agat: Ginoo…

Learn this Filipino word:

nasirà ang tiyán