Alamat ng Tinagong Dagat - Page 2 of 9

ni Sol Doronila Penuela

(Ang Interpretasyon)

(Babago ang pormasyon ng koro. Hahakbang sabay na paharap ng dalawang beses ang koro. Ang kamay pasaklaw, titingnan at ngingitian ang mga manonood at dahan-dahang ibababa ang mga kamay pagkatapos ng palakpak ng mga manonood. Sa huling linya, mahahati ang grupo sa tatlong bahagi sa gitnang entablado. Parang may hinahanap. Yuyuko ang ulo. Luluhod ang iba, nakatayo ang ilan. Ang mga palad na bukas na bukas ay nakaharap sa mga manonood, ikukumpas nang paharap ang palad na parang may hinahanap. Sa huling dalawang salita, biglang itataas ang mukhang bakas ng pagkamangha. Asul ang ilaw ng entablado.)

Koro: Sa isang pook na ang ngala'y Bagumbong//

Sakop ng Lambunao/ kilalang pook sa ngayon//

Ito'y tagong lupa///

Tagong Lupa (echo)/// at dito natutuon///

Ang ating alamat/ alamat na Ilonggohanon///

(Malayang bubuo ng bagong pormasyon at kilos na naaayon sa saknong na binibigkas. Titingin sa madla.)

Soloista 4: May isang dalaga, Agat ang pangalan//

Maganda/ mayuming hiyas ng tahanan//

Humahanga sa kanya'y kayraming kabinataan/

Ngunit tanging isa lang kanyang napupusuan//

(Lalabas si Agat, ang spotlight ay tutuon sa kanya. Ang koro ay magiging bato, bulaklak na iba-iba ang pwesto sa entablado. Magiging batis ang ilan na pupwesto sa bahagyang harapan. Dahan-dahang hihilahin ng hulihang magkabilang tao ang telang kulay-asul na sagisag sa batis. Iwawagayway nila ito na parang tubig. Lalabas si Agat at dalawang kaibigan. Pokus sa kanila ang spotlight.)

Koro: Nakagawian na ni Agat sa tuwing umaga///

Magtatampisaw sa ilog, itong maladiyosa/

Walang kasing-ganda/ kariktang taglay niya/

Isang kaakit-akit/ kaibig-ibig na dalaga//

(Maliwanag ang entablado. Maririnig ang mga halakhak sa ikalawang linya, maririnig ang awitan ng ibon, ihip ng hangin at lagaslas ng tubig. Magtatampisaw sa tubig si Agat kasama ang mga kaibigan.)

Unang kaibigan ni Agat: Agat// Totoo bang si Labtik sa iyo'y umiibig?//

Sa iyo ba'y tulak ng bibig o kabig ng dibdib?

(Mapanukso, may malisya.)

Agat: Si Labtik?/// Huh, binatang katawa-tawa//

Siya'y mayabang at pangit pa//

At naku!// Ewan ko ba/

Kung siya rin lang buti pang tumandang dalaga.///

(Matatawang naiinis. Simpleng kumpas na nagpapahiwatig na ayaw niya sa manliligaw.)

Ikalawang kaibigan ni Agat: O, talaga?// kahit konti, wala kang pagtingin sa kanya?///

(Mapanukso)

Agat: Sige// Mauna na ako/

Paalam!///

(Aalis si Agat sa tabi ng mga kaibigan. Kukunin ang tibud na dalang sisidlan ng tubig. Biglang may sibat na haharang sa kanyang daan.)

Agat: Sibat!/// Pangahas!///

Labtik, anong ibig sabihin nito?//

Bakit landas ko'y hinaharangan mo?//

Bakit sa akin ginagawa mo ito?///

(Mabibitawan ang dalang tibud. [mangyayari sa gitnang entablado] Takot si Agat na nahalinhan ng galit nang magpakita si Labtik.)

Agat: Isa kang pangahas, bitiwan mo ako!///

Learn this Filipino word:

makapál ang palad