Ako'y Isang Pilipino

(Sabayang Pagbigkas)

Ako'y isang Pilipino
Pilipinas ang bayan ko
At ang wikang Pilipino
Wikang sadyang minana ko

Lahi ako ni Del Pilar
Nina Mabini't Jose Rizal
Bonifacio, Luna't Silang
Lahi kami na may dangal

Ang kayumanggi kong balat
Ay tatak ko't sagisag
Na sa digma'y walang gulat
Sa paggawa'y walang sindak

Pilipinas, bayang hirang
Lupain ng matatapang
Di yuyukod sa dayuhan
Pagkat laya'y minamahal

Ang wika ko'y Pilipino
Pilipinas ang bayan ko
Iyan, iyan ang tatak ko
Ako'y isang Pilipino

Learn this Filipino word:

malayò na ang naratíng