Mga Salawikain ukol sa Kapalaran at Kaligayahan - Page 3 of 6

(Proverbs on Fate and Happiness)

Matamis ang mamatay kung dahil sa bayan.

It is sweet to die for one’s country.

Ang mamatay sa mabuting dahilan
Ay pagkabuhay na walang hanggan.

To die in a good cause is to live forever.

Ang nakikita mo’y butas ng karayom
Ang di mo makita’y butas ng palakol.

You can see the eye of the needle, but fail to see the eye of the ax.

Kung hindi ukol
Ay hindi bubukol.

What fate has not intended for me, will never be mine.

Ang kapalaran ko’y di ko man hanapin,
Dudulog, lalapit, kung talagang akin.

The good fortune that is intended for me will come without my seeking it.

Ang pagsasabi ng tapat
Ay pagsasamang maluwat.

Frankness in speech makes for a more lasting friendship.

Hindi lahat nang kumikinang ay ginto.

Not all that glitters is gold.

Learn this Filipino word:

maliwanag