Mga Salawikain ukol sa Kapalaran at Kaligayahan - Page 6 of 6

(Proverbs on Fate and Happiness)

Pagkahaba-haba man ng prusisyon,
Sa simbahan din ang tuloy.

No matter how long the procession is, it will surely wind up in church.

Walang rosas na
Walang tinik.

There are no (no love without hardships) roses without thorns.

Kung may lungkot,
May ginhawa.

If there is sorrow, there is happiness.

Ang sa patalim nabubuhay
Sa patalim din mamatay.

He who lives by the sword will die by the sword.

Ang panaho’y tambiling
Ang mundo’y baligtarin;
Ang napapailalim
Ay napapaibabaw din.

Time changes and the world is ever turning; he who is under now will also be on top later.

Learn this Filipino word:

baták ang katawán