Mga Salawikain ukol sa Diyos, Pag-ibig, Magulang at Pangkaluluwa

(Proverbs on God, Love, Parents and Spirituality)

Kapag ang katawan ay malakas,
Diyos ay di man matawag;
Kapag dinapuan ng lagnat,
Santo’t santa’y siyang hanap.

When the body is strong,
man never thinks of God;
but when he has a fever,
he calls on all the saints.

Kung sa lupa namamatay,
Sa langit ay mabubuhay.

If on earth we die, in heaven we will live.

Ang lahat ng bagay ay may katapusan.

Everything has its end.

Ang mata ay larawan ng kaluluwa.

The eyes are the mirror of the soul.

Ang pananalig, ay landas ng tagumpay.

Faith is the road to success.

Kung anong ama, siyang anak.

Like father, like son.

Nasa Diyos ang awa,
Nasa tao ang gawa.

God helps those who help themselves.

Ang hanap ni Bathala
Ay hindi salita kundi gawa.

What God wants is deeds, not words.

Learn this Filipino word:

bundók na buhangin