Dalawang Pabulang Silanganin - Page 7 of 7

(Isinalin sa Tagalog ni Federico B. Sebastion mula sa “Two Eastern Fables” ni Dr. José Rizal)

Tagalog version

Pagkatapos ng maikling pagsusuring ito, masasapantahang ang kuwentong ito ng Hapon ay nagmula sa isang bansa sa Timog na siya ring pinanggalingan ng kuwentong Pilipino.  Ang kuwentong Pilipino ang siyang masasabing lalong una kaysa sa kuwentong Hapon.  Ang kuwentong Hapon ay nagkaroon ng malaking pagbabago at karagdagang ginawa marahil ng mga tao at mga kabihasnang nakasalamuha.  Ang kuwentong ito ay maituturing na isa sa pinakamatanda sa Silangan.  Ang pagkakaiba ng dalawang kuwento’y nagpapakilalang ang isa ay hindi kinuha sa isa, at kapuwa nasa dalawang bansa na matagal pa bago dumating ang mga Europeo sa panig na ito ng daigdig.  Ang katotohanang, ang kuwentong ito ay alam kahit saan mang dako ng Pilipinas; sa bawat pulo, lalawigan, at nayon, ay nagpapakilalang ito’y minana sa isang naglahong kabihasnang karaniwan sa mga lahing nanirahan nang panahong iyon.

Sa wakas, hinihiling naming sa mga palaaral sa Silangang gumagawa ng isang pagsusuri sa kasaysayan ng Kapuluan ng Malaya na maaring sabihin sa amin kung sakaling mayroon pang mga kilalang kuwentong katulad nito na may kaugnayan sa isinalaysay sa mga mambabasa.

Learn this Filipino word:

bilugin ang ulo