Ang Unang Hari ng Bembaran - Page 6 of 6

(Alamat ng Maguindanao)

Ang pamana ko lamang sa inyo ay ang mahahalagang manang-ari at iba pang ariarian.  Alagaan ninyo ang mga ito, lalung-lalo na ang torogan, ang tore, ang bangkang Rinamentaw, ang tatlong agong, Magindaya a Oray, Rogongan at Momongano Dayiring.

Pagkatapos mawika ang mga ito, namatay si Diwatandaw Gibon.  Namahala sa lahat si Aya Paganay Ba’i.  Inutos niya na palamutian ang torogan at pinatugtog sa mga tao ang lahat ng mga agong.  Iniutos niyang isabit ang lahat ng bandera sa paligid ng torogan at sa harap ng bakuran nito. Nagtayo ang mga tao ng osonan upang ipahiwatig sa lahat ng kalapit na upang dumalo sa libing ng patay na hari at pinagsabihan rin ang lahat ng kamag-anak ng kanyang limang asawa.

Pagkalibing sa Ayonan, ipinaayos ang kasal ng kanyang anak na lalaking si Tominamansa Rogong kay Prinsesa Lalawanan ng Jolo.  Pagkatapos ng kasalan, namuno si Tominaw sa Rogon sa Bembaran na sinusundan ang bakas ng kanyang ama, ang matalinong Haring Diwatandaw Gibon, ang unang hari ng Iliyan a Bembaran.

(Salin ni Venacio L. Mendiola mula sa
The First Ruler of Bembaran ni Bolawan Manalisig at Lawa Cali)

Learn this Filipino word:

gabáy ng magulang