Dapat ba o Hindi Dapat Mag-asawa Agad ang Isang Tao? - Page 7 of 7

ni Pablo Reyna Libiran

ELENA:

Magsisisi ka nga, Pablo kung ikaw ay makatagpo
Ng babaing di maalam na maglaba at magluto;
Karamihan sa maagang pinagtatali yaong puso
Ay bulagsak ang babai’t ang lalaki nama’y dungo;
Kaya’t itong sasabihi’y itanim sa diwa’t kuro,
H’wag ka agad mag-asawa’t nang hindi ka nabibigo.

PABLO:

Mabibigo ako, Lena kapag iyong pipilitin
Na ako ay magpagulang bago puso’y pagtaliin;
Ang matapat na ibigan, kung amin pang pagtagalin,
Ay matulad sa sinaing na sunog na nang hanguin;
Ang maagang mag-asawa ang mabuti at magaling
Na panig kong itinampok ngayong gabi sa tulain.

LAKANDIWA:

Kung sa bunga ng halaman, itong paksa’y itutulad,
Huwag agad pipitasin sa laki ng paghahangad;
Ang kawayang kailanga’t sa bahay mo isasangkap,
Kapag wala sa panahon, putulin mo’y hindi dapat;
Mag-asawa’y hindi biro at laruang matatawag
Na kaya pang mailuwa kung mapaso ka mang ganap.

Ang nais kong palitawin sa may pusong nagsumpaan,
Magpagulang muna kayo, bago sana magpakasal;
Kung kayo ay padadala sa init ng pagmamahal,
Ang mabigat na tungkuli’y hindi ninyo mapapasan;
Kaya naman ang hatol ko, ang panalo’y ibibigay,
Sa magandang si Elenang sa Hagunoy isinilang!

Learn this Filipino word:

ginintuáng tinig