Dapat ba o Hindi Dapat Mag-asawa Agad ang Isang Tao? - Page 6 of 7

ni Pablo Reyna Libiran

PABLO:

Kung tayo ba, aking Lena ay bata pang pakakasal,
Ano’t ikaw mahihiya kung wala mang nalalaman?
Kahit na isang musmos at reyna ng katamaran,
Pagkat kita ay inibig, walang dapat pangambahan;
Magulang ko ay payag ding maging ikaw ang manugang,
Kaya’t ikaw’y liligaya sa piling ko’t pagmamahal.

Bakit mo nga sasabihin na madalas ang kagalit?
Sa dalawang mag-asawa na kapwa nga murang isip?
Kung mayro’n ma’y tampuhan lang sa pagsuyo at pag-ibig
Na lalo pang tumitimyas ang tamis ng pagtatalik;
Kapag wala ang tampuhan, ang pagsinta’y walang init,
Bulaklak na walang bango ang kapara at kawangis.

Ang panahon natin ngayo’y di katulad ng lumipas
Na ang puso’y sumusunod sa isipang nag-aatas;
Ngunit ngayo’y naghahari mga pusong lumiliyag
Na di kayang mahadlangan sa dakilang paghahangad,
Kung agad na mag-asawa’y maaga ring magkaanak,
Sa utang mo sa magulang ay madaling nakabayad.

ELENA:

Magbayad ka, Mang Pablito ng utang mo sa magulang,
Bago muna magpakasal sa mutya mong minamahal;
Ngayong ikaw’y mapalaki’t mapalakas ang katawan,
Ang magulang na naghirap, agad mo nang iiwanan;
Kung hindi mo lilingunin iyang iyong pinagmulan,
Baka di rin makasapit sa anumang pupuntahan.

Kung ikaw nga katalo ko sa magulang magsisilbi,
Sa tungkuling gagampana’y matututo nang malaki;
At kung ikaw’y makatagpo hanapbuhay na mabuti,
Saka mo na pakasalan ang dalagang kinakasi;
Kung ito ay magawa mo, hindi ka nga magsisisi,
Kumuha man ng asawa’y handa ka nang magsarili.

PABLO:

Sarili ko’y nakahandang sa tungkulin ay tumupad,
Kung ako man ay maagang nagkaroon ng kabiyak;
Ligaya ng aking pusong makamit ko ang pangarap,
Bahala na si Bathalang tumanglaw sa aming landas;
Kung hindi ko masusunod ang layuning hinahangad,
Sa wagas na pag-ibig ko’y ako na rin ang humamak.

Mabuti na ang maaga, kaysa ako ay mahuli,
At lubugan pa ng araw ang pag-asa ng sarili;
Kung ako pa’y magpabaya’t di pakasal aking Leni
Ay magdamdam at magtampo ang irog ko’t aking kasi;
Kaya hanggang maaga pa’y mag-asawa ang mabuti,
Nang hindi ko mapagsapit na ako pa ay magsisi.

Learn this Filipino word:

taós-pusò