Pilipino : Isang Depinisyon - Page 4 of 5

ni Ponciano Pineda

(Sabayang Pagbigkas)

(All)
devide et impera

(Solo 1)
Ilukano'y Ilukano

(Solo 2)
Kapampanga'y Kapampangan

(Low)
Bikulano'y Bikulano
Pangasina'y Pangasinan

(Low and medium)
ang Cebuano
iyang Waray laging Waray
ang Ilongo ay Ilongo
mga Muslim ay laging Muslim

(All)
ang Tagalog ay Tagalog
kundi lang itong akin
mabuti pa ang sa dayo
ito tayo
Pilipino
isang lahing makaako, tayu-tayo

(Low)
at nagdilim
at kumulog at kumidlat at lumindol
at ang ulan gumuhos at bumaha at umunos
ang sanlahi'y nagliliyab nalulunod
nagliliyab nalulunod

(High)
ay, salamat sa karimlan
ay, salamat sa magdamag
at sumilay ang liwayway ng maningning na liwanag
isang phoenix ang nagbangon sa abo ng lumipas

Learn this Filipino word:

iguhit sa tubig