Dr. Faustus - Page 4 of 4

Isang Pagsasalin

Iskrip at Interpretasyon

ni Gloria Melendrez-Andrade

Orasan: Tik tak! Tik tak! Tik tak!

Faustus: (Higit na mahihintakutan pagkarinig ng tiktak ng orasan – ika-12 ng gabi.)

Koro: Oras na… oras na…

Faustus: (Tatakbo si Faustus na parang tuliro, walang masilungan. Hinahabol at hinaharang ng mga demonyo.)

Si… si… si Lucifer…!

Faustus: (Pbl) Handa na akong dalhin sa karimlan…

Naririto na siya’t naniningil ng pautang…//

Demonyo: Oo, pautang! Ha! ha! ha! ng pautang…!

Faustus: Katawan ko’y lumulutang…!

Koro: (Mlks) Kaluluwa mo sana’y

Maging patak ng ulan…!

Na humasik sa dagat…

Nang hindi matagpuan…

(Lalapitan na ngayon si Faustus ng mga demonyo; ibubuka ang mga ibabal… Manlulumo ang koro… Mag-iipun-ipon… lulugu-lugo; baba ang balikat, kabaligtaran ng sa mga demonyo, tuwid na tuwid at nagmamalaki, nangakangisi. Tumpuk-tumpok ang koro, umiiyak. Tatakbo at magwawala si Faustus. Hahabulin ng mga demonyo hanggang sa ito ay madapa.)

Faustus: (Mlks) Mga kampon ni Satanas…!

Ah! Si Lucifer… ang utang ko kay Lucifer…!

(Tatayo at tatakbong muli.)

Ahas…! Impiyerno! Mainit! Maapoy!

(Madadapang muli ngunit di na makababangon.)

Hu… hu… wag…! Hu… hwag… oh…!

(Inaabot ang kamay, mahuhuli ng demonyo.)

(Papataying unti-unti ang ilaw sa tanghalan hanggang sa total darkness.)

Faustus: Oh… ugggg…!

(Ipaloloob sa tibabal ng mga demonyo si Faustus, hihilahing papalayo… humahalakhak… papalakas, matutunog.)

Demonyo: Ha! ha! hahahahaha!

Tagubilin: Angkupan sa pangwakas na bahagi ng tugtugin ayon sa damdaming ipinahayag. Halimbawa, doon sa paghahabulan… at dito sa bahagi ng suspense.)

Ang "Doctor Faustus" ay isang dulang nailathala noong 1604. Sinulat ito ni Christopher Marlowe, base sa kuwento ni Faust, isang lalaking ibinenta ang kanyang kaluluwa sa demonyo kapalit nang kapangyarihan at karunungan.

Learn this Filipino word:

napasakan ang bibíg