Ang Pinagmulan ng Bohol - Page 4 of 4

(Alamat ng Boholanos)

Nang malaunan, ang mabuting anak ay lumikha ng igat at ahas katulad ng isda sa ilog.  Lumikha rin siya ng malaking alimango.  Humayo kayo, dakilang igat at dakilang alimango saan mang lugar na ibig ninyong pumunta.

Sinipit ng malaking alimango ang malaking igat.  Nagkislutan ang dalawa at ang kanilang paggalaw ang lumikha ng lindol.

Ito ang dahilan kung bakit maraming alimango sa Bohol, maging sa lupa o sa dagat, at ang igat na kaunaunahang nilikha ng mabuting anak.  Gustong-gusto kainin ito ng mga Boholanos.  Hindi sila kumakain ng palaka dahil iginagalang nila ang mga ito.  Hindi rin nila kinakain ang mga pagong katulad ng ibang mga Bisaya kahit maaaring ihain ang mga ito sa handaan.

(Salin ni Patrocinio V. Villafuerte)

Learn this Filipino word:

nagmúmurang-kamatis