Kabanata 22: - Page 2 of 2

Ang Palabas

(Ang Buod ng “El Filibusterismo”)

Kung gayo’y mga kabesa de baranggay tayo, ani Tadeo.  Hinagisan ni Pecson ng maruming medyas si Sandoval.

At ang masakit ayon kay Makaraig ay ipinayo pa ni Padre Irene na ipagdiwang ng mga estudyante ang tagumpay nila.

Ani Pecson: Sigi, magdiwang tayo sa isang pansiteryang paglilingkuran ng mga Intsik na hubad!  Pinagtibay ang balak.  Hindi na hinintay ng mga estudyante ang ikalawang yugto ng opereta.  Nagsialis sila sa gitna ng alingasngas ng buong bulwagan.

Learn this Filipino word:

may apóy sa tuktók