Mga Salawikain ukol sa Ambisyon at Karunungan - Page 2 of 4

(Proverbs on Ambition and Wisdom)

Kung ibig ang karunungan,
Habang bata ay mag-aral;
Kung tumanda mag-aral man,
Mahirap nang makaalam.

If you desire knowledge, study while still young, for when you are old, learning comes with difficulty.

Ang dunong ay higit sa yamang salapi,
Pagka’t natatago sa may pitong susi.

Knowledge is better than money, for it is kept in a vault with seven keys.

Ang karunungan ay kapangyarihan.

Knowledge is power.

Ang sa taong karunungan
Kayamanang di mananakaw.

Knowledge is wealth that can’t be stolen.

Ang lahi ay nakikilala sa wika.

A nation is known by its language.

Ang di lumilingon sa pinanggalingan
Di makararating sa paroroonan.

He who does not look back whence he came, will not reach his destination.

Ang magandang asal
Ay kaban ng yaman.

Good manners are a chest of riches.

May matandang bata pa’t
May batang matanda na.

There are old people who are childish, and young people who are old in judgment.

Learn this Filipino word:

tulog-manók