Kahalagahan ng Salawikain

  1. Nakapagpapayaman ng ating mga talasalitaan.
  2. Nakapagbibigay ng aral at patnubay sa buhay.
  3. Nalilinang ang kakayahan sa pagsasalita ng patalinghaga.
  4. Makatutulong sa paglutas ng ilang suliranin.
  5. Magandang panghikayat sa pagtalakay ng mga aralin.

Learn this Filipino word:

matigás ang katawán