The Monkey and the Tortoise / Ang Buhay ni Matsing at ni Pagong - Page 6 of 6

As told in English and Illustrated by José Rizal

(Tagalog translation by Federico B. Sebastian) Tagalog version with sketches

Facsimile #6 - The Story of the Monkey and the Tortoise by Jose Rizal

Ngunit yamang ako’y mapagbigay, pamimiliin kita ng iyong kamatayan.  Babayuhin ba kita sa lusóng o itatapon sa ilog?  Alin ang ibig mo?

Ang lusóng, ang lusóng, ang sagot ng pagongNatatakot akong malunod,

Ha, ha, ang tawa ng matsing.  Ganoon pala, ano!  Natatakot kang malunod!  Lulunurin kita ngayon.

Pinasan ng matsing ang pagong , nagtungo sa tabing-ilog at saka itinapon ang kaniyang dala sa tubig.  Pagkaraan ng ilang sandali, ang pagong ay lumitaw na lumalangoy at nagtatawa sa nadayang matsing.

Learn this Filipino word:

nagpápahinog