The Monkey and the Tortoise / Ang Buhay ni Matsing at ni Pagong

As told in English and Illustrated by José Rizal

(Tagalog translation by Federico B. Sebastian) Tagalog version with sketches

Facsimile #1 - The Story of the Monkey and the Tortoise by Jose Rizal

Isang araw, ang matsing at ang pagong ay nakakita ng punong saging na lumulutang sa maalong tubig ng ilog.  Ito’y isang magandang puno, may malalaki’t luntiang dahon, at may mga ugat pang wari’y kabubuwal lamang pagkatapos ng bagyo.  Iniahon nila sa pampang ang punong saging.  Ito ay hatiin natin, ang sabi ng pagong, at saka itanim.  Pinutol nila ang punong saging sa gitna.  Ang matsing ay higit na malakas kaysa pagong kaya naari niyang kunin ang gawing dulo,

Pages

Learn this Filipino word:

taós-pusò