The Monkey and the Tortoise / Ang Buhay ni Matsing at ni Pagong - Page 3 of 6

As told in English and Illustrated by José Rizal

(Tagalog translation by Federico B. Sebastian) Tagalog version with sketches

Nagtagpo ang dalawa pagkaraan ng ilang panahon.

G. Matsing, ang sabi ng pagongkumusta ang iyong punong-saging?

Facsimile #3 - The Story of the Monkey and the Tortoise by Jose Rizal

Naku, ang himutok ng matsingmatagal nang patay! At ang iyo, Bb. Pagong?

Mabuti, napakabuti! ang sagot ng pagong.  Hindi lamang ako makaakyat sa puno at makapamitas ng mga bunga.

Bayaan mo, ang wika ng mapanlinlang na matsingako ang aakyat at mamimitas para sa iyo.

Lalong mabuti, G. Matsing, ang nasisiyahang sagot ng pagong.

Ang dalawa ay lumakad na patungo sa bahay ng pagong.

Learn this Filipino word:

waláng mákapitan