The Monkey and the Tortoise / Ang Buhay ni Matsing at ni Pagong - Page 4 of 6

As told in English and Illustrated by José Rizal

(Tagalog translation by Federico B. Sebastian) Tagalog version with sketches

Nang makita ng matsing ang mga bungang hinog na nangagbitin sa pagitan ng malalaki’t luntiang dahon, siya ay umakyat,

Facsimile #4 - The Story of the Monkey and the Tortoise by Jose Rizal

matuling namitas, at kumain nang kumain.

Bigyan mo naman ako ng mga ilan, ang wika ng pagong nang makitang hindi man lamang siya pinapansin ng matsing.

Hindi kita bibigyan kahit balat kung iyon ay makakain, ang sabi ng matsing na ang dalawang pisngi’y namimintog sa saging.

Nag-isip gumanti ang pagong.  Nagtungo siya sa ilog at nanguha ng matutulis na susó.  Itinusok niya ng mga susó sa paligid ng katawan ng punong saging at saka matuling nagtago sa ilalim ng bao ng niyog.  Nasaktang lubha ang matsing at nasugatan ang katawan nang bumaba.

Learn this Filipino word:

ilakí ng loób