Ang Saging at Unggoy, Saan Nagsimula? - Page 2 of 2

(Alamat / Legend)

Nang makaalis na ang mga tao at kawal ay dali-daling ikinandado ng prinsesa ang lahat ng pintuan ng kaharian.  Pati ang mga trangkahan ng kanyang palasyo ay kanyang sinarahan.  Kumuha siya ng isang sulo at pumasok siya sa kanyang silid.  Naalala niya ang kanyang pinsan at nasambit niyang: Diyos ko! Kayo na pong magparusa sa aking pinsan.  Napakasama po ng kanyang ginawa sa aking kaharian at mga nasasakupan.

Ilan pang sandali ay sinindihan niya ang kurtina ng kanyang silid at mabilis na kumalat ang apoy.

Napansin ito ng kanyang nasasakupan at wala silang magawa dahil hindi sila makapasok sa kaharian.  Sa kabilang dako ay nagsisisi ang manliligaw ng makita niya na nasusunog ang buong kaharian ng mabait na prinsesa.

Dumaan pa ang maraming araw.  Nagbalik sa kanilang kaharian ang mga tao.  Hinanap nila ang mabait na prinsesa ngunit hindi nila ito makita sa halip, napansin nila ang isang halaman.  May bunga ito tulad ng mapagpalang kamay na kulay ginto na sa dulo ay may nakabiting puso.  Napansin din nila ang isang hayop na kahawig ng tao.  Ito ay may dalawang mata, kamay, paa at mayroon itong buntot.  Hawak nito ang gintong hugis kamay at kanyang kinain ito.

Ito siguro ang puso at mapagpalang kamay ng ating mabait na prinsesa, ang sabay-sabay na nasabi ng mga tao.  At ang hayop na may buntot na kumakain ng kanyang bunga ay ang mainggiting pinsan ng prinsesa.

Ang halamang ito at ang hayop na kahawig ng tao ay siyang pinagmulan ng saging at ang unggoy.

Learn this Filipino word:

dilang-gintô