Ang Puso ng mga Dalaga - Page 3 of 3

(Alamat mula sa Bicol)

Tinalupan nilosong bunga at pinatikman sa mga lalaki.  Matamis! Masarap! sabi ng mga lalaki.

Habang sinisipsip ng mga lalaki ang tamis ng mangga, isang malakas na ragasa ng hangin ang kanilang narining.  Nang itaas ang kanilang mga mata, wala na ang mga babae.

Dinakot sila ng hangin at nawalan parang usok.  Ang buto ng mangga ang naiwan sa kanila – alaala ng mga dalaga.

(Salin ni Ms. Lilia F. Realubit)

Learn this Filipino word:

sangá-sangáng dilà