Bugtong / Riddles - Page 4 of 4

Mga parte ng katawan / Body parts

Bilingual (Tagalog-English)

Sagot / Answer

Bugtong

Riddle

Daliri (Fingers)

Limang magkakapatid
Laging kabit-kabit.

(Five siblings,
always attached to each other.)

Kuko (Nails)

Tatal na munti
Panggamot sa kati.

(A little wood chip
that cures itchiness.)

Gatas ng Ina (Mother's milk)

Tubig na pinagpala,
Walang makakuha kundi bata.

Tubig na pinagpala
Walang makakuha
Kundi munting bata

(Water that is blessed;
none but a child can get it.)

(Water that is blessed;
none but a child can get it)

Ang dalawang paa (Two feet)

Dalawang magkaibigan
Unahan ng unahan.

(Two friends
always racing against each other)

Tae (Feces)

Munting bundok
hindi madampot.

(Small hill
cannot be picked.)

Learn this Filipino word:

nagpúputók ang butsé