Bugtong / Riddles

Mga parte ng katawan / Body parts

Bilingual (Tagalog-English)

Sagot / Answer

Bugtong

Riddle

Tainga (Ears)

Dahon ng pinda-pinda,
Singlalapad, singgaganda.

(Leaves of pinda-pinda,
of same width and beauty)

Paa (Feet)

Dalawang magkaibigan
Unahan ng unahan.

(Two friends
racing against each other)

Buhok (Hair)

Halamang di nalalanta
Kahit natabas na.

(A plant that does not wither,
even when it is cut)

Ulo (Head)

Isang bayabas
Pito ang butas.

(One guava
with seven holes)

Binti (Leg and calf)

Dalawang magkaibigan,
Nasa likod ang mga tiyan.

(There are two friends,
their stomachs are behind)

Buhok (Hair)

Halamang di nalalanta
kahit natabas na.

(A plant that does not wither
even when cut down)

Mukha (Face)

Isang bayabas
Pito ang butas

(One guava with seven holes)

Pages

Learn this Filipino word:

naníningaláng-pugad