Bugtong / Riddles

Sari-sari / Miscellaneous

Bilingual (Tagalog-English)

Sagot / Answer

Bugtong

Riddle

Anino (Shadow)

Mayroon akong alipin
Sunod ng sunod sa akin.

Ako’y may isang katotong irog
Saan man paroo’y kasunod-sunod
Mapatubig ay di nalulunod,
Mapaapoy ay di nasusunog.

Ako'y may kaibigan
Kasama ko sa kung saan-saan

(I have a slave;
It always follows me)

(I have a dear friend
Who follows me wherever I go;
Though I go through water,
He does not drown,
Though I go through fire, he is not burned)

(I have a friend,
he is my companion everywhere)

Kulog (Thunder)

Baka ko sa Maynila
Abot dito ang unga.

(My cow in Manila,
its mooing can be heard here)

Ulan (Rain)

Baston ni Adan
Hindi mabilang-bilang.

Baston ni San Jose,
bilang pero hindi mabilang

(Canes of Adam,
cannot be counted)

(The walking cane of St. Joseph,
is counted but cannot be counted)

Pag-aasawa (Marriage)

Ang nangauna'y nagsisisi
kumakarimot ang nahuhuli.

(Those who went ahead are repenting,
those who are late are hurrying.)

Learn this Filipino word:

bulók ang kamáy