Bugtong / Riddles - Page 3 of 4

Mga parte ng katawan / Body parts

Bilingual (Tagalog-English)

Sagot / Answer

Bugtong

Riddle

Bibig (Mouth)

Isang balong malali,.
Puno ng patalim.

Kahit saan ako pumunta,
Dala ko ang aking radyo.

Balong malalim
Puno ng patalim.

(A deep well, full of sharp blades.)

(Wherever I go, I carry my radio)

(One deep well,
full of sharp implements)

Ngipin (Teeth)

Aling sangkap ng ating katawan
ang hindi binyagan?

Isang bakud-bakuran
Sari-sari ang nagdaan

(Which part of our body
was not baptized?)

(A toy fence [yard]
through which all kinds of things pass)

Dila (Tongue)

Isang pirasong karne,
laging basa.

Nakatago na,
mababasa pa.

(A piece of meat,
always we.)

(Already hidden,
but still wet.)

Siko (Elbow)

Aling bahagi ng katawan
Ang di naaabot ng kanang kamay?

(Which part of the body
cannot be reached by the right hand?)

Kamay (Hand)

Limang magkakapatid,
iisa and dibdib.

(Five siblings
have but one breast.)

Hintuturo (Forefingers)

"Nandoon, nandoon," ang sabi
wala namang mata.

("There, there," it says but
it has no eyes.)

Learn this Filipino word:

nagtátaé ng salapî