Bugtong / Riddles - Page 2 of 4

Mga parte ng katawan / Body parts

Bilingual (Tagalog-English)

Sagot / Answer

Bugtong

Riddle

Noo (Forehed)

Isang bundok
Hindi makita ang tuktok.

(A mountain, the top of which cannot be seen.)

Utak (Brain)

Aling parte ng katawan ang di nababasa?

(Which part of the body never gets wet?)

Mata (Eyes)

Dalawang bolang sinulid
Abot hanggang langit.

Dalawang tindahan
Sabay na binubuksan.

Dalawang batong maitim,
malayo ang nararating.

(Two balls of thread,
reaching to the sky)

(Two stores
that open at the same time)

(Two black stones,
which reach far.)

Bungang araw (Prickly heat)

Anong prutas ang malayo sa sanga?

(What fruit is it that is far from its branch?)

Utot (Breaking wind / fart)

Natawa ang nagbigay
nagalit ang binigyan.

(The giver laughed,
the receiver became angry.)

Taynga (Ears)

Dahon ng pindapinda
Magsinlapad ang dalawa.

Dalawang balon
Hindi malingon.

(Leaves of pindapinda,
the two are of equal width.)

(Two wells cannot be seen
by looking back at them.)

Ilong (Nose)

Dalawang libing,
laging may hangin

Dalawang kawayan,
Puno ng karayom.

(Two tombs, with always a breeze blowing through them.)

(Two bamboo tubes,
full of needles)

Learn this Filipino word:

magulang