Huwan Pusong - Page 2 of 2

ni Sol Doronilla Penuela

(Sabayang Pagbigkas)

Kaya hapon na nang binagtas ni Huwan
Ang daan pauwi, isang sapa ang daraanan
Nakaramdam siya ng kaalinsanganan
Nang makita kalabaw sa may tubigan.

Huh, makapaligo nga at ako’y pawisan
Kayo mga talangka mauna sa uwian
O dali, tali ninyo’y aking luluwagan
Gumapang na kayo’t naghihintay si Inang.

Sige na, sundan ninyo itong landas
Lumiko sa kaliwa, sa tabi ng talampas
Sa unang bahay tali ninyo’y iwasiwas
Naghihintay si Inang, dali kulang na sa oras.

Ay, ang asin? Dito kita ilalagay sa malaking bato
Bah! Baka malaglag! Ops, dito sa guwang para sigurado
Olrayt, maliligo na ako! Maliligo na ako!
Aakyat ako sa likod ng kalabaw, ang sarap dito.

Habang siya ay paakyat-akyat at patalun-talon
Nakita niya ang mga talangka sa kanyang paglingon
Bakit narito pa kayo mga talangka? Agad siyang umahon
Huwag kayong pumasok sa batuhan, sumisigaw si Huwan Pusong.

Umahon siya para kunin ang biniling asin
Tunaw na at parang bulang nawala rin
O hindi! Ano na lang ang aking gagawin?
Pagbalik ko sa dampa ng Inang ako’y sasakalin.

Bidang si Huwan Pusong sa kanyang pakikipagsapalaran
Marami pa siyang kuwento’t mga kabulastugan
Pero hups, ugali niya’y huwag na huwag tularan
Lalung-lalo na ang simple niyang katangahan.

Learn this Filipino word:

lagót ang pisì