Huwan Pusong

ni Sol Doronilla Penuela

(Sabayang Pagbigkas)

Sa isang liblib na pook, may naninirahan
Tasyo at Tinay, mag-asawang huwaran
Nagsasama silang hikahos ang kabuhayan
Hirap man sila, sige nang sige lang.

Nagsasama sila sa tuwa’t ligaya
Salat man sa pagkai’t damit, naitatawid pa
Maigsi man ang kumot, bumabaluktot sila
Problema sa buhay, pinagtatawanan lang nila.

Tinay, Tinay, may pasalubong akong pakwan
Naku, isang biyaya para sa ating hapunan
Nakita ko ito na lulutang-lutang
Nang pauwi na ako mula sa kagubatan.

Ang pakwan agad nilang hinugasan
Anong himala biglang bumuka na lamang
Kababalaghan, lalaking sanggol ang laman
Di-mawari ng mag-asawang nahintakutan.

Aba ang sanggol ay agad na nangusap
Pag-aruga ng mag-asawa sa kanya ipalasap
Hulog ng langit, na kung kanilang matatanggap
Ligaya at maalwang buhay, totoong magaganap.

Huwan Pusong ang ibibinyag na pangalan
Batang nagbigay galak sa nagisnang magulang
Malakas, biglang laki at tila lobong hinipan
Sa mag-asawa siya’y yaman at kaligayahan.

Wiling-wili si Huwan sa pakikipaglaro
Ibon at hayop sa gubat kinakausap binibiro
Sa kanya sila’y kusang dumadapo
Kulisap, ahas, baboy-ramo sa kanya umaamo.

Isang araw si Huwan sinugo ng ina sa bayan
Mamili ng talangka at asin sa pananghalian
Sa unang pagkakalayo sa kanilang tahanan
Maraming umakit sa kanya sa kapaligiran.

Learn this Filipino word:

buháy-manók