Ang Alamat ng Lansones - Page 2 of 2

Nawala ang takot ni Manuel.  Tinalupan niya ang isang bunga at kinain.  Ang laking mangha niya sapagkat napakatamis at napakasarap ng bunga ng lansones.  Nang ibaling ang paningin sa magandang babae ay wala na ito at biglang naglaho.  Tuwang-tuwa si Manuel na nagpasalamat sa Diyos.  Kumuha siya ng maraming bunga at masayang dinala sa asawa.

Malaking himala din ang nangyari.  Biglang sumigla at sumaya si Edna pagkakain ng bunga ng lansones.  At mula noon ay nanumbalik na din ang masayang pagmamahalan ng mag-asawang Manuel at Edna.

Sanggunian: Aguinaldo, MM. Alamat : Kuwentong
Bayan ng Pilipinas
. Quezon City: MMA Publications, 2003, pp. 25-27.

Learn this Filipino word:

mambabakal