Ang Alamat ng Lahing Tagalog - Page 2 of 2

Taga, Ilog! Taga-Ilog! sigaw din ng mga taong nakasaksi sa nangyari kay Ilog.

Nang sumunod na araw ay isinalaysay ng dalawang dayuhan ang tungkol sa magandang dalagang kanilang nakita.  Sabi pa nila’y nakita nila ang dalaga sa Taga-Ilog.

Taga-Ilog. Nang lumaon ito ay naging Tagalog.

Learn this Filipino word:

amóy-kambing