Ang Alamat ng Kasoy - Page 2 of 2

Sa lakas ng kulog at talim ng kidlat
Ang buto ng kasoy ay sindak na sindak;
Sa laki ng takot ay nag-uumiyak
Nais na sa loob makabalik agad.

Hindi na mangyayari ang butong ibig;
Pagkat kanyang hiling hindi na narinig;
Itong munting buto sa bunga'y sumiksik,
Upang ang sarili'y ikanlong na pilit.

Sa loob ng gubat muling tumahimik,
Wala na ang unos, kay gandang paligid;
Kaya't munting buto, hindi na nagpilit
Sa loob ng bunga, muling makabalik.

At magmula noon, magpahanggang ngayon,
Laging nasa labas ang buto ng kasoy;
At kung pagmamasdan, akala mo Ingkong
Na nagpapahingang sa upuang lusong.

Learn this Filipino word:

hináhabol na ng karayom