Ang Dalawang Magtotroso at ang Engkantada - Page 2 of 3

(Kuwentong-bayan / Folktale)

Mangyari’y pumuputol ako ng isang punongkahoy sa tabi ng isang lawa sa gubat nang matanggal at nahulog sa tubig ang talim ng aking palakol.  May tumulong sa aking isang engkantada at ako’y binigyan pa niya ng dalawa.  May pagmamalaking salaysay nito.

Sabihin mo sa akin kung paano ako makakarating doon.  Nais ko ring subukin ang aking kapalaran, wika ng magtotrosong kapitbahay.

Hindi naman nahirapan sa paghahanap ang lalaki sa naturang lawa at sinimulan niya ang pagputol ng isang puno.  Dinig na dinig sa buong kagubatan ang ingay na nilkha niya.  Hindi nagtagal at ang talim ng palakol na sadya niyang niluwagan ay natanggal at nahulog sa tubig.  Sumisid siya at nagkunwaring naghahanap.  Naupo siya sa pampang at kunwa’y nalulungkot sa kanyang sinapit.

Maya-maya’y lumitaw ang isang diwata at nagtanong.  Ginoo, tila yata malungkot ka?

Mangyari’y nawala ang pinakamahalaga kong pag-aari, hinagpis ng magtotroso.

Ano ang nawala at paano nawala ito? tanong ng diwata.

Pinuputol ko ang punong ito, malungkot na wika ng lalaki, Nang biglang natanggal ang talim ng aking palakol at nahulog sa tubig.  Naglagay ako ng panibagong talim at nagtatrabahong muli ngunit nahulog din ito sa lawa.  Sinisid ko, ngunit hindi ko natagpuan, nagpatuloy sa pag-iyak ang lalaki.

Huwag ka nang umiyak, wika ng dalaga, at titingnan ko kung ano ang aking maitutulong.

Nang lumitaw ang diwata ay tangan niya ang isang gintong talim.  Ito ba ang iyong nawawalang talim? tanong ng diwata.

Kinuha ng lalaki ang gintong talim at nagsabing, Oo, ito nga ang aking gintong talim.  Maraming salamat sa iyo.  Mayroon pa akong isang talim na nawawala.

Susubukin kong hanapin din iyon, wika ng diwata at pagdaka’y sumisid muli sa lawa.

Ngayon, naisip ng lalaki, magiging kasing yaman na ako ng aking kapitbahay.

Ilang sandali pa’y lumitaw ang diwata na may hawak na pilak na talim.  Iniabot niya ito sa lalaki at nagtanong, Ito ba ang isa mo pang talim na nawawala?

Iniabot ng lalaki ang talim na pilak at nagwika, Oo, oo! Iyan nga ang isa pa.  Hanga ako sa iyo, napakagaling mong sumisid.  Maraming salamat sa ginawa mong pagtulong sa akin.

Learn this Filipino word:

sumakamáy