Lalapindigowa-i: Kung Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti

(Pabula ng Maranao)

Si Lalapindigowa-i (isang putakti) ay isang masipag na magsasaka.  May dalawa siyang asawa, sina Odang (hipon) at si Orak (itlog).  Tulad ng ibang Maranao, hindi lamang siya masipag na magsasaka kundi isang tapat na asawa.  Nagsusumikap siyang magtrabaho upang mapakain ang dalawa niyang asawa.

Isang araw, nagwika siya sa mga asawa niya na dalhan siya ng pananghalian sa bukid nang sa ganoon ay di masayang ang kanyang oras sa pag-uwi.  Nagkasundo at nagpasya ang dalawa niyang asawa na mula noon ay dadalhan siya ng pagkain sa bukid.

Pagkaraan ng maraming araw at buwan ng paghahatid ng pagkain, nagsawa ang mga asawa ni Lalapindigwa-i.  Sa daan papuntang bukid, nagalit si Odang at tumangging magdala ng pagkain.  Si Orak ay ayaw ring maghatid ng pagkain.

Nagalit si Odang, ang hipon, at nagsimula itong magdadamba hanggang ito’y mahulog sa kaserola at naging pula ang balat.  Naawa si Orak kay Odang dahil ito ay naluto kaya’t ipinaghele niya ito.  Sa di sinasadya, tumama siya sa bunganga ng kaserola at ito’y naluto rin.

Samantala, si Lalapindigowa-i ay ginutom sa kahihintay sa kanyang dalawang asawa.  Pagkaraan ng ilang oras ng paghihitay, nagpasya siyang lumakad pauwi.  Sa daan nakita ng gutom na si Lalapindigowa-i ang basag na kaserola at ang mga asawa niyang naluto.

Galit siya sa mga asawang tamad at sa kaparusahang tinanggap ng mga ito.  Gutum na gutom na siya kaya hinigpitan niya ang kanyang sinturon.  Simula noon, ang beywang ni Lalapindigowa-i ay lumiit nang lumiit dahil batid niyang wala nang mga asawang magluluto para sa kanya.

(Batay sa pananaliksik ni Dr. Nagsura Madale)

Learn this Filipino word:

magdilat ng matá