Decalogo - Page 2 of 2

ni Apolinario Mabini

Ikasiyam. Ibigin mo ang iyong kapuwa tao paris ng pag-ibig mo sa iyong sarili, sapagka't binigyan siya ng Diyos gayun din naman ikaw ng katungkulang tulungan ka at huwag gawin sa iyo ang di niya ibig na gawin mo sa kanya. Nguni't kung ang iyong kapuwa ay nagkulang dito sa kamahal-mahalang katungkulan at nagtatangka ng masama sa iyong buhay at kalayaan at pag-aari ay dapat mong ibuwal at lipulin siya sapagkat ang mananaig ngayo'y ang kauna-unahang utos ng Diyos na mag-ingat ka at iingatan kita.

Ikasampu. Laging itatangi mo sa iyong kapwa ang iyong kababayan at lagi namang ariin mo siyang tunay na kaibigan at kapatid, o kundi ma'y kasama, palibhasa'y iisa ang inyong kasayahan at kadalamhatian, at gayon ding magkakaayon ang inyong mga hinahangad at pag-aari.

Learn this Filipino word:

tahî sa balát ang hiyâ