Kabanata 63: - Page 2 of 2

Ang Noche Buena

(Ang Buod ng “Noli Me Tangere”)

Hinang-hina ang lalaking sugatan, hindi niya matutulungan si Basilio na mailibing si Sisa.  Sa halip pinagbilinan niya si Basilio na mag-ipon ng maraming tuyong kahoy at ibunton sa bangkay ng kanyang ina at pagkaraan sila ay silaban hanggang sa maging abo ang kanilang katawan.  Itinagubilin rin ng lalaki kay Basilio ang malaking kayamanan na nakabaon sa may puno ng Balite.  Kay Basilio na raw ito kung walang ibang dumating na tao upang gamitin niya sa pag-aaral.  Ang lalaking sugatan na kausap ni Basilio na dalawang araw ng hindi kumakain at sa wari ay malapit ng mamamatay ay si Elias.  At lumakad na si Basilio upang manguha ng panggatong.  Si Elias ay tumanaw naman sa dakong silangan at nagwikang higit pa sa isang dalangin.  Siya ay babawian ng buhay nang di nakikita ang pagbubukang-liwayway ng bayang kanyang minamahal.  Sa mga mapalad, huwag lamang daw limutin nang ganap ang mga nasawi sa dilim ng gabi.  Sa pagkakatingala niya sa langit, kumibot hanggang sa unti-unting nabuwal sa lupa.

Nang magmamadaling-araw, namalas ng buong bayan ng San Diego ang isang malaking siga na nagmumula sa may lugar na kinamatayan ni Sisa at Elias.  Sinisi pa ni Manang Rufa ang gumawa ng siga na hindi raw marunong mangilin sa araw ng pagsilang ni Hesus.

Learn this Filipino word:

hindî nakakákilala ng hiyâ