Kabanata 46: - Page 2 of 2

Ang Sabungan

(Ang Buod ng “Noli Me Tangere”)

Tiyempo namang ang isusunod na paglalabanin ay ang bulik ni Kapitan Basilio at ang lasak ni Kapitan Tiyago.  Nakalimutan ng magkapatid ang tungkol sa kanilang kapatid na babae.  Naisip nilang walang mangyayari sa kanila kung kukunin nila ang inaalok na pera ni Lucas sapagkat si Crisostomo ay kaibigang matalik ng Heneral at kasama pa nito sa pamamasyal.

Nang lumapit ang magkapatid kay Lucas, hindi sila nabigo.  Sila ay binigyan ng tig- P30.00 sa kasunduang sasama sila sa pagsalakay sa kuwartel.  Kapag sila ay nakapagsama pa, tig-sasampu uli sa bawat maisama nila.  Kapag nagtagumpay sila sa gagawing pagsalakay, may tig-P100 at ang mga kasama nila at sila naman ay tig-P200 ang tatanggapin.  Tumango sila pareho sa lahat ng kondisyon.  Kaagad na tinanggap ang perang hinihingi nila. Tinagubilinan ni Lucas ang magkapatid na kinabukasan ay darating ang mga sandatang padala ni Ibarra.  Sa ikawalo naman ng gabi sa makalawa ay kailangan magtungo sila sa libingan upang tumanggap ng utos.  Ito lamang at naghiwalay na silang tatlo.  Tuloy ang sabong.

Learn this Filipino word:

napagbuhatan ng kamáy