Kabanata 47:

Ang Dalawang Senyora

(Ang Buod ng “Noli Me Tangere”)

Habang nakikipaglaban ang lasak ni Kapitan Tiyago, magkaakbay naman na namamasyal sina Donya Victorina at Don Tiburcio upang malasin ang bahay ng mga Indio.  Ayon sa Donya pangit ang mga bahay ng mga Indio.  Sa kanilang paglakad, nababanas siya ng husto kapag hindi nagpupugay sa kanila ang mga nakakasalubong.  Dahil dito, inutos niya sa Don na mamalo ng sumbrero.  Pero, tumanggi ang Don bunga raw ng kanyang kapansanan.

Nang mapadaan ang Donya sa tapat ng bahay ng Alperes nagkatama ang kanilang mga paningin.  Parehong matalim.  Tiningnan ng Alperes ang Donya mula ulo hanngang paa, ngumuso at dumura sa kabila.  Sinugod ng Donya ang Alperes at nagkaroon ng mainitang pagtatalo.  Binanggit ng Donya ang pagiging labandera ng Alperesa samantalang pinagdidikdikan naman ng huli ang pagiging pilay at mapagpanggap na asawa ng Donya.  Puyos sa galit, habang hawak na mahigpit ang latigo ng Alperes na nanaog si Donya Consolacion, upang daluhugin si Donya Victorina.  Pero, bago magpang-abot ang dalawa, dumating ang Alperes.  Umawat si Don Tiburcio.  Ang pangyayari ay sinaksihan ng maraming tao na nakatawag pansin ng kanilang pagtatalakan.

Dumating ang Kura at pinatitigil ang dalawa, ngunit pasinghal na binulyawan siya ng Alperes kasabay sa pagtawag ditong mapagbanal-banalang Carliston.   Nagalit naman ng husto si Victorina at sinabi kay Tiburcio na kailangan hamunin niya ang Alperes sa pamamagitan ns sabelo o rebolber.  Tumanggi ang Tiburcio, kaya nahablot na naman ng di oras ang kanyang pustiso ng nagtatalak na asawa.

Pagdating sa bahay ng mag-asawa, inabutan nilang kausap ni Linares si Maria at ang mga kaibigan nito.  Kay Linares nabaling ang atensyon ng Donya, inutusan nito na siya ang humamon sa Alperes sa pamamagitan ng baril o sable at kung hindi ibubulatlat nito sa madla at kay Kapitan Tiyago ang tunay nitong pagkatao.  Namutla si Linares at humingi ito ng paumanhin sa Donya.

Siya namang pagdating ni Kapitan Tiyago na lugo-lugo sapagkat natalo ang kangyang lasak.  Hindi pa nakapagpapahinga si Tiyago, tinaltalan kaagad siya ng Donya.  Sinabi niya sa Kapitan na hahamunin ni Linares ang Alperes at kapag hindi niya ito nagawa, di dapat itong magpakasal kay Maria.  Sapagkat ang duwag ay hindi nababagay sa inyong anak, pagdidiin pa ng Donya.  Dahil sa narinig nagpahatid si Maria sa kanyang silid.

Kinagabihan, bago umalis sina Donya Victorina at Don Tiburcio iniwan nila ang kuwenta sa paggagamot kay Maria at ito’y umaabot sa kung ilang libong piso.  Naiwan naman si Linares na nasa gipit na kalagayan.

Learn this Filipino word:

kapit