Kabanata 39:

Si Donya Consolacion

(Ang Buod ng “Noli Me Tangere”)

Kahit na napatapat ang prusisyon sa bahay ni Donya Consolacion ay pinid na pinid.  Nang umagang iyon, ang asawa na Alperes at paraluman ng mga guwardiya sibil ay hindi nakapagsimba.  Paano hindi siya pinayagang lumabas ng kanyang asawa.  Ikinahihiya ng Alperes ang katawa-tawang pagdadamit nito.  Ang kanya namang amoy katulad ng kalaguyo ng mga guwardiya sibil.  Pero, para sa sarili ni Donya Consolacion siya ay higit pa ngang maganda kaysa kay Maria Clara.

Ang ipinagpuputok pa ng damdamin ng Donya bukod sa siya ay hindi pinayagang lumabas ng bahay ay ang pangyayaring sobra kung alipustain at murahin siya ng Alperes.  Suklam na suklam ang Donya at iniisip kung paano makapaghiganti.  Ang pagdili-dili niya ay nakapagbigay sa kanyang ng ibayong ngitngit.

Nang araw ngang iyon, bago dumaan ang prusisyon, ipinasara niya sa bantay ang lahat ng mga bintana at nagpasindi pa ng ilaw.  Inutusan din nitong huwag magpapasok maski sinuman.  Pinakandado niyang mabuti pati pintuan.  Habang nag-iisip ang Donya, narinig niyang umaawit si Sisa na dalawang araw ng nakukulong sa kwartel.  Pinapaakyat ng Donya si Sisa upang pakantahin.  Palibhasa, sa wikang kastila ang utos ng Donya, hindi ito maunawaan ni Sisa.  Isa pa hindi matino ang isip, isa na siyang baliw.

Kinuha ng Donya ang latigo ng Alperes at muling inutos na kumanta si Sisa.  Pero, hindi sumunod si Sisa.  Dahil dito, inutusan ng Donya ang sundalo na sabihin kay Sisa ang gusto nitong mangyari.  Kumanta si Sisa ng Kundiman ng Gabi.  Ang awit ay tumalab sa damdamin ng Donya at nakakapagsalita ng Tagalog.  Napamaang ang sundalo, hindi niya sukat akalain na marunong ng Tagalog ang Donya.  Napansin ng Donya ang pagkamaang ng kawal, kaya galit na pinaalis ito.  Binalingan ng Donya si Sisa at sa pilipit na pangangastila ay inutusan itong magbaile o sumayaw.

Nang hindi sumunod si Sisa, pinalo niya ito sa binti at paa.  Nabuwal si Sisa at nagisi ang manipis nitong damit kasabay ng paglabas ng dugo mula sa nabakbak na sugat.  Nasisiyahan ang Donya sa gayong tanawin.  Ang kanyang galit ay naibunton niya kay Sisa.

Hindi napansin ng Donya ang pagdating ng Alperes na pasikad na binuksan ang nakasarang pintuan.  Pagkakita ng Alperes kay Sisa, sinagilahan ito ng pangangatal ng katawan sa galit at namutla.  Bumalasik ang kanyang mukha.  Ngunit, parang walang anuman ito sa Donya.  Tinanong pa niya ang Alperes kung bakit hindi man lang daw bumati ito sa kanya.  Hindi sumagot ang Alperes.  Inutusan niya ang bantay na bigyan ng damit at pagkain si Sisa.  Kailangang gamutin din ang mga sugat nito, bigyan ng magandang higaan at huwag lalapastanganin.  Ang dahilan ay si Sisa ay nakatakdang ihatid sa tahanan ni Ibarra kinabukasan din.

Sa kabilang dako, kung magkaroon man ng kagaspangan ng ugali si Donya Consolacion yaon ay bunga ng kanyang kawalan ng sapat na edukasyon.  Siya ay dating labandera lamang ng mga sundalo na mapangasawa niya ang Alperes na nuon ay isa lamang kabo.  Ito ang dahilan kung may plastik na pag-uugali.  Pilit siyang nag-aastang may pinag-aralan, marunong ng Kastila at may ugaling Europeo.

Learn this Filipino word:

hindî gawáng birò