Kabanata 38:

Ang Prusisyon

(Ang Buod ng “Noli Me Tangere”)

Ang nakakatulig na paputok at sunod-sunod na pagdupikal ng mga batingaw ay nagbabadya ng inilabas na ang prusisyon.  Ang mga binata na halos lahat ay mayroong dalang sinding parol.  Kasamang naglalakad ni Kapitan Heneral ang mga kagawad, si Kapitan Tiyago, ang Alkalde, ang Alperes at si Ibarra at patungo sa bahay ng Kapitan.  Nagpatayo ang Kapitan ng isang kubol sa harap ng kanyang bahay upang pagdausan ng pagbigas ng tulang papuri o loa sa pintakasi ng bayan.  Kung hindi lamang sa imbitasyon ng Kapitan Heneral, mas gusto ni Ibarra na manatili na lamang sa tahanan ni Kapitan Tiyago upang makasama niya si Maria.

Nangunguna sa prusisyon ang taltong sakristan na may hawak na mga seryales na pilak.  Kasunod nila ang mga guro, mag-aaral at mga batang may dala-dalang parol na papel.  Ang mga agwasil at tinitini naman ay may dalang mga pamalo upang gamitin sa sinumang maniksik o humiwalay sa hanay.  Mayroon din silang kasama na namimigay ng libreng kandila para gamiting pang-ilaw sa prusisyon.

Ang mga santong pinuprusisyon ay pinangungunahan ni San Juan Bautista.  Sumunod si San Francisco, Santa Maria Magdalena, San Diego De Alcala at ang pinakahuli ay ang Mahal na Birhen.  Ang karo ni San Diego ay hinihila ng anim na Hermano Tercero.

Inihinto ang mga karo at andas ng mga santo sa tapat ng kubol sa pagdadarausan ng loa.  Mula sa tabing may isang batang lalaking may pakpak, nakabotang pangabayo, nakabanda at may bigkis ang lumabas.  Pagkatapos na bumigkas ng papuri ang bata sa wikang Latin, Kastila at Tagalog ay pinagpatuloy ang prusisyon hanggang sa mapatapat sa bahay ni Kapitan Tiyago.  Ang lahat ay natigilan sa magandang pag-awit ni Maria Claria ng Ave Maria ni Gounod sa saliw ng kanyang sariling piyano.  Kung napatigil si Padre Salvi ay sa ganda ng tinig ni Maria Clara.  Higit na nakadama ng kalungkutan si Ibarra.  Nadarama niya ang mensahe ng tinig ng kasiphayuan ng kasintahan.  Saglit na naputol ang pagmuni-muni ni Ibarra nang palalahanan siya ng Kapitan Heneral tungkol sa imbitasyon nitong makasalo sa pagkain upang pag-usapan ang pagkawala nina Basilio at Crispin.

Learn this Filipino word:

namámangkâ sa dalawáng ilog