Oyayi #12

Oyayi!
Ipikit mo ang iyong mga mata, bunso
Tigisin mo ang luha sa puso
Gulanit na lamping basa ng hapis
Hayaang bumalabal sa balisang pag-idlip

Yumayaong araw, nagluluksang paligid
Hayaang magkipkip ng himutok at sakit
Yaring tinig pinaos ng hikbi
Hayaang maghimig ng kilalang oyayi

Sa gayo'y papailanlang ang pagal na isip
Lilisan saglit ang iyong gutom at ligalig
Sugat sa dibdib sandaling ipaagaw
Sa isang matamis na panaginip

Bunso, iuugoy kita
Sa gitna ng dilim
Gunitang tumatagas
Ang hinhin ng hangin

Learn this Filipino word:

lumílipád ang saya