Oyayi #13

Meme na bunso ko
Ang tatay mo'y wala rito
Nagpunta sa ibayo
Bumili ng puto
Ipakakain sa iyo.

Matulog ka na bunso
Ama mo’y malayo
Hindi ka masundo
At may buwaya sa pulo.

Sleep, my child,
Your father is not here.
He has gone to buy
Rice cakes for you.

Sleep, my child,
Your father is far away,
He cannot fetch you
For there’s a crocodile in the forest.

Learn this Filipino word:

ligaw-intsík