Oyayi #11

Nang si Maria ay maglambing
Isang linggong di kumain
Ang napita niya't hiling
Isang kaskong murang saging.

Nang si Maria ay magtampo
Isang linggong di sumuso
Ang napita niya't gusto
Isang kaskong murang saging.

Learn this Filipino word:

kabutú-butóng anák