Oyayi #10

Sanggol kong anak na giliw
Matulog ka nang mahimbing
Marami akong gawain
Huwag sanang abalahin.

Iyang duyang hinihigan
Lampi't banig mo ay gutay
Mahirap nga tayong tunay
Luha't hapis ang karamay.

Akong ina mo ay dukha
At balo sa nag-aruga
Ulila na 'tang mistula
Sa ama mong makalinga.

Kung lumaki't magkaisip
Ikaw bunso'y magbabait
Mag-aaral na masakit
Ng kabanalang malinis.

Sleep, my beloved child,
Sleep soundly, for
I have much work to do.
Do not disturb me.

Your cradle, your mat, and
Your diaper are tattered.
We are indeed poor,
Tears and sorrow our only wealth.

I, your mother, am poor,
Bereft of the loving care
Of your father.

When you grow up
Be good, my child;
Persevere in learning
To be clean and holy.

Learn this Filipino word:

kahig nang kahig