Kabanata 30: - Page 2 of 2

Si Huli

(Ang Buod ng “El Filibusterismo”)

Binangungot si Huli nang gabing iyon.  Dugo!  Sindak!  Mga putok.  Nakita ang ama.  Si Basilio’y naghihingalo.

Kinahapunan ng sumunod ng araw ay kumalat ang balitang may mga binaril na sa mga estudyante.  Ipinasiya ni Huli na kinabukasan uli ay magsasadya na siya sa kumbento, mangyari na ang mangyari.  Ngunit nang mag-uumaga na’y di rin siya nagtungo sa kumbento.  Dumaan ang mga araw.  Umasa si Huli sa isang himala.  Gabi-gabi’y di siya pinatulog ng mga pangamba.

Sa wakas ay dumating ang balita mula sa Maynila na si Basilio na lamang ang nabibilanggo.  Nakalaya ng lahat ang kasamahan.  Ipatatapon na raw sa Carolinas si Basilio.  Ito ang nag-udyok kay Huli na hanapin si Hermana Bali.  Nagbihis ng pinakamahusay na damit.

Kinagabihan ay naging usap-usapan ang nangyari kay Huli nang hapong iyon.  Tumalon sa bintana ng kumbento at patay na dinampot sa batong nakabunton sa ibaba.  Si Hermana Bali ay patakbong bumaba sa pinto ng kumbento at nilibot ang daan at nagsisigaw at nagpupukpok sa pinto ng kumbento si Tandang Selo.  Itinaboy ito ng palo at tulak.

Learn this Filipino word:

kumákain ng pangaral