Kabanata 28: - Page 2 of 2

Pagkatakot

(Ang Buod ng “El Filibusterismo”)

Sa isang tindahan ay si Tadeo kaagad ang ipinakibalitaan.  Binaril na raw, anang pinagtanungan.  Napadaing ang babae.  Malaki raw ang utang ni Tadeo sa kanya.  Anang kausap ay baka raw madamay pa kay Tadeo ang may tindahan.  Natahimik ang babae.

Luku-luko raw si Isagani.  Kusa pa raw nagpadakip.  Babarilin daw malamang.  Walang anuman daw sa kanya’t walang utang sa kanya si Isagani, anang ginang na may tindahan.  Ano raw kaya ang gagawin ni Paulita.  Baka raw pakasal sa iba, anang tumugon.  Halos lahat ng bahay ay may mga nagrurosaryo.

Sa tirahan nina Placido Penitente, hindi naniniwala ang platero sa mga paskil.  Gawa lang daw iyon ni Padre Salvi.  Ayon naman sa isa’y si Quiroga ang may gawa.  May ibig daw ipasok na kontrabando si Quiroga at nasa look na sandaang libong pisong mehikano.  Nagkaroon daw ng kaguluhan.  Pinadulasan ang mga kawani sa adwana at nakalusot ang salapi.

May narinig silang mga yabag.  Natigil ang usapan kay Quiroga.  Kunwa’y binanggit ng isa si San Pascual Bailon.  Ang dumating ay si Placido.  Kasama ang manggagawa ng kuwitis o pulbura si Simoun.

Hindi raw nakausap ni Placido ang mga bilanggo. Tatlumpu raw.  Ayon sa manggagawa ng pulbura ay magpupugutan ng ulo sa gabing iyon.  Hindi raw mangyayari iyon, anang isa, dahil si Simoun na siyang madalas magpayo niyon ay maysakit.  Nagkapalitan ng tingin ang dalawang bagong dating.

Nang gabing iyon ay pinalitan ang mga tanod sa pinto ng siyudad.  Ipinalit ay mga artilyerong Kastila.  Kinabukasan ay nakatagpo sa Luneta, malapit sa pinto, ng bangkay ng isang dalagitang kayumanggi.  Halos hubad.  Ngunit nakita man iyon ni Ben Zayb ay di na nabalita.

Learn this Filipino word:

may pakpák ang balità